دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ |دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ |دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ |دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ |دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ |

سکسکه ام گرفته بود . . .
گفتم مرا بترسان . . . !
دستانم را رها کرد . . .
نفسم بند امد . .دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ |دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ |دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ |دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ |دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ |یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ |

[تصویر:  y8aluoc39c2zitsb1f0d.jpg]
[تصویر:  yhjpj2bnsrdfxq7n2dmh.jpg]

یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |
دخترا همه سرشون تو ورقشونه و از هر 10000 نفر یه نفر بیکاره

ولی پسرا از هر 10000نفر یه نفر سرش تو ورقه خودشه


یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |
http://www.iranyan.com/wp-content/uploads/2013/05/troll10_IranYan.com_.jpgیکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |
یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |
یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |
شلوار جین


http://www.parsafun.com/wp-content/upload/2011/07/29067_4821.jpg


آقای نتانیاهو ! آنکسی که شلوار جین میپوشید را شما کشتید!


یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |
یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ |

دستت رو بذار رو قلبم قلب من نفس نداره

از ته دلت بگو که عاشقم شدی دوباره

این همه عشق و نخواستی من که باز پای تو موندم

خودم و هرجوری میشد باز به تو رسوندم

چشم دنیارو میبندم تو فقط منو نگاه کن

نفسات و تو هوای خسته دلم رها کن

سرنوشتم و عوض کن که بهت عمرم و میدم

مدتی رو که نبودی نمیدونی چی کشیدم

من هنوز عزیز قلبم تورو از خودم میدونم

زندگی کن با دلم تا بتونم زنده بمونم

لحظه لحظه التماس ذره ذره ی وجودم

از همون روزای اول سخت عاشق تو بودم

چشم دنیارو میبندم تو فقط منو نگاه کن

نفسات و تو هوای خسته دلم رها کن

سرنوشتم و عوض کن که بهت عمر و میدم

مدتی رو که نبودی نمیدونی چی کشیدم


شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ |
شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ |

شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ |
هیــس ~!

دُخــتــرهــآ فَــریـــآد نـمــیـکـشـنــد

درد مــیـکـشــنــــد ..!!


شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ |

 

VPN